1 Το Apple CarPlay TM είναι κατατεθειμένο εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθέν στις Η.Π.Α. και αλλού. Το Android AutoTM είναι κατατεθειμένο εμπορικό σήμα της Google Inc. Μη διαθέσιμο προς το παρόν στην Ελλάδα.
2 Η συμβατότητα και ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο συσκευής και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Για να ελέγξετε τη συμβατότητα της συσκευής σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.apple.com ή www.android.com ή απευθυνθείτε σε Διανομέα Opel.
3 Το Bluetooth ® είναι κατατεθειμένο εμπορικό σήμα της Bluetooth SIG inc.