Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης με Ανίχνευση Πεζών1: το σύστημα 2 ανιχνεύει την κυκλοφορία μπροστά από το αυτοκίνητο και σε περίπτωση επικείμενης σύγκρουσης, ενεργοποιείται το σύστημα πέδησης.
Διατήρησης στη Λωρίδα Κυκλοφορίας1: ενημερώνει τον οδηγό και επεμβαίνει διορθώνοντας την πορεία του αυτοκινήτου, αν αντιληφθεί ακούσια αλλαγή λωρίδας.
Σύστημα Ανίχνευσης Σημάτων Κυκλοφορίας: εμφανίζει συνεχώς τα όρια ταχύτητας και άλλα οδικά σήματα.


1 Τα συστήματα υποστήριξης οδηγού της Opel προορίζονται να υποστηρίξουν τον οδηγό μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους. Ο οδηγός συνεχίζει να είναι υπεύθυνος για την οδήγηση του αυτοκινήτου.
2 Το σύστημα ενεργοποιείται με ταχύτητες από 8 km/h έως 80 km/h.  Τα φρένα επιβραδύνουν το όχημα με 0,5 g σε μεγαλύτερες κλίμακες ταχύτητας (40 km/h–80 km/h) και το ακινητοποιούν πλήρως σε μικρότερες κλίμακες ταχύτητας (8 km/h–40 km/h).