Μπορείτε να αναβαθμίσετε το κάθισμα οδηγού με λειτουργία μασάζ , αερισμού και λειτουργία μνήμης για τις προσωπικές σας ρυθμίσεις.

1 Τα καθίσματα AGR είναι πιστοποιημένα από τον Γερμανικό οργανισμό AGR (Εκστρατεία για Υγιέστερη Σπονδυλική Στήλη), ένα κέντρο αριστείας για θέματα εργονομίας. Η πιστοποίηση αποτελεί σφραγίδα ποιότητας και απονέμεται από μια ανεξάρτητη επιτροπή, που αποτελείται από ειδικούς διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων.