Η ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΑΜΕΙΒΕΙ.

ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
Η ηλεκτροκίνηση ανταμείβει! Επωφεληθείτε σημαντικά από τη χρήση ενός ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου, χάρη στα χαμηλά κόστη συντήρησης. Θα πρέπει επίσης να συνυπολογίσετε τα οφέλη και τα κίνητρα που αναμένεται να προκύψουν στο μέλλον από την πολιτεία και τους δήμους σχετικά με τις διευκολύνσεις από τη χρήση αυτοκινήτων με μηδενικούς ρύπους, όπως π.χ. η πρόσβαση και το πάρκινγκ σε σημεία των πόλεων όπου δεν θα επιτρέπονται αυτοκίνητα με κινητήρες ορυκτών καυσίμων.

Όφελος από χαμηλά κόστη χρήσης ανά μήνα *:

Costs Corsa-e1 Corsa Βενζίνη1 Corsa Diesel1

 

Συντήρηση (ανά μήνα):

€ 9 € 19 € 17
Ενέργεια2 (ανά μήνα, καύσιμο ή ηλεκτρικό ρεύμα) € 35 € 86 € 59
Τέλη κυκλοφορίας3 (ανά μήνα)
€ 0 € 7 € 0
ΣΥΝΟΛΟ (ανά μήνα) € 44 € 112 € 76

* Εκτιμώμενο κόστος χρήσης ανά μήνα βάσει οδηγιών συντήρησης του κατασκευαστή σε βάθος 4-ετίας, βασισμένο σε κάλυψη 15.000 χλμ. ανά έτος, μέση τιμή εργατώρας: €401Συγκρινόμενες εκδόσεις (εκπομπές ρύπων σε τιμές NEDC από αναγωγή):

·  Opel Corsa-e BEV 50kWh: μικτός κύκλος: 17 kWh/100km; εκπομπές CO2: 0 g/km (WLTP)
·  Opel Corsa 1.2T Βενζίνη MT6 S/S: μικτός κύκλος: 4,3-4,2 lt/100km; εκπομπές CO2: 99-96 g/km (NEDC)
·  Opel Corsa 1.5T Diesel MT6 S/S: μικτός κύκλος: 3,4-3,2 lt/100km; εκπομπές CO2: 88-85 g/km (NEDC)

 

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων (WLTP) και, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης, οι τιμές που προκύπτουν μετατρέπονται εκ νέου σε NEDC, σύμφωνα με τους κανονισμούς R (ΕC) αριθ. 715/2007, R (ΕU) αριθ. 2017/1153 και R (ΕU) αριθ. 2017/1151. Οι τιμές δεν λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένα τις συνθήκες χρήσης και οδήγησης, τον εξοπλισμό ή τον πρόσθετο προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επίσημες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2, παρακαλούμε ανατρέξτε στην οδηγία με τίτλο «Οδηγία για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 καινούργιων επιβατικών οχημάτων», η οποία αναρτάται σε όλα τα σημεία πώλησης

 

1Συγκρινόμενες εκδόσεις (εκπομπές ρύπων σε τιμές WLTP μικτού κύκλου):

·  Opel Corsa-e BEV 50kWh: μικτός κύκλος: 17 kWh/100km; εκπομπές CO2: 0 g/km
·  Opel Corsa 1.2T Βενζίνη MT6 S/S: μικτός κύκλος: 5,9-5,4 lt/100km; εκπομπές CO2: 134-122 g/km
·  Opel Corsa 1.5T Diesel MT6 S/S: μικτός κύκλος: 4,5-4,0 lt/100km; εκπομπές CO2: 117-105 g/km

 

2 - Κόστος βενζίνης (ενδεικτική τιμή): 1,589 €/lt - Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Παρατηρητήριο τιμών καυσίμων, http://www.fuelprices.gr (εβδομαδιαίο δελτίο της 13.09.19)
   - Κόστος πετρελαίου κίνησης (ενδεικτική τιμή): 1,372 €/lt - Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Παρατηρητήριο τιμών καυσίμων, http://www.fuelprices.gr (εβδομαδιαίο δελτίο της 13.09.19)
   - Κόστος ηλεκτρικού ρεύματος: 0,1646 €/kWh - Πηγή: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics, β' εξάμηνο 2018

 

3Tέλη κυκλοφορίας: με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για το 2019 (σύνολο τελών έτους διαιρούμενο διά 12 μήνες)