• Δυναμική πλοήγηση 3D με πληροφορίες κυκλοφορίας TMC
  • Ενσωματωμένη βάση δεδομένων χαρτών της Ευρώπης
  • Σημεία ενδιαφέροντος και ενδιάμεσοι προορισμοί
  • Φωνητική και δομημένη εισαγωγή προορισμού

 

1Προαιρετικά στην έκδοση X-Cite, στάνταρ στις υπόλοιπες εκδόσεις.