ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ.

Μείνετε ασφαλείς και συνδεδεμένοι όταν οδηγείτε, χάρη στην Κλήση Έκτακτης Ανάγκης e-Call και την Κλήση λόγω Βλάβης (Πρόσβαση σε Οδική Βοήθεια) b-Call.Οι υπηρεσίες εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα και την κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας.