Πιο μακριά

Αξιοποιήστε στο έπακρο τις δυνατότητες του Mokka Electric σας! Μάθετε περισσότερα για τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την αυτονομία και το πώς μπορείτε να τους επηρεάσετε. 

Ταχυτητα
Η ταχύτητα αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα επίδρασης στην αυτονομία. Για παράδειγμα, οδηγώντας με σταθερή ταχύτητα 130 km/h, η αυτονομία του Mokka Electric  μειώνεται κατά το ήμισυ, συγκριτικά με τις τιμές WLTP. 
Προσωπικο στυλ οδηγησης
Κάθε φορά που επιταχύνετε, καταναλώνετε ενέργεια. Και κάθε φορά που φρενάρετε απότομα, χρειάζεται να επιταχύνετε ξανά. Το Eco-Drive Mode και η ανάκτηση ενέργειας μέσω πέδησης σας επιτρέπουν να βελτιώσετε την αυτονομία του Mokka Electric  κατά 15%. 
Θερμανση & κλιματισμος
Η διαφορά στην αυτονομία λόγω θέρμανσης/κλιματισμού μπορεί να φτάνει έως και το 35% ανάλογα με την εποχή, καθώς η απαιτούμενη ενέργεια απορροφάται απευθείας από την μπαταρία. Προετοιμάστε τις ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας μέσα στο αυτοκίνητό σας καθώς το φορτίζετε, ώστε να ταξιδέψετε με άνεση, διατηρώντας παράλληλα την αυτονομία του. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η αυτονομία που εμφανίζεται στο Mokka Electric , ακόμα και όταν είναι πλήρως φορτισμένο, είναι μια πρόβλεψη που βασίζεται σε προηγούμενη οδηγική συμπεριφορά. Εάν λάβετε υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την αυτονομία (π.χ. ταχύτητα, προσωπικό στυλ οδήγησης, θερμοκρασία εσωτερικού), η εμφανιζόμενη αυτονομία θα προσαρμοστεί στη νέα οδηγική συμπεριφορά.