ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αυτοκινητοβιομηχανία αφορά το περιβάλλον. Ως κατασκευαστής αυτοκινήτων, έχουμε κοινωνική ευθύνη να λειτουργούμε δεοντολογικά, ως εκ τούτου επενδύουμε χρόνο και χρήματα στην έρευνα για νέες τεχνολογίες σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, από το εργοστάσιο και τις εγκαταστάσεις μας, έως τα αυτοκίνητα που πωλούμε. Στόχος μας είναι να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα και να συνεχίσουμε να κάνουμε σημαντικά και θετικά βήματα, που αποτελούν παράδειγμα για τον κλάδο συνολικά.