Προηγούμενο
 • #thankyouOnStar 
  Οι πελάτες Μας Αφηγούνται Τις Προσωπικές Τους Εμπειρίες

  Ποιος μπορεί να περιγράψει καλύτερα το OnStar και όλα τα οφέλη του; Οι πελάτες μας!

   

  Ζητήσαμε λοιπόν από τους πελάτες μας να μοιραστούν την προσωπική τους εμπειρία με το Opel OnStar.

Επόμενο
Προηγούμενο
 1. #thankyouOnStar
 2. EULALIA
 3. CHARLOTTE
 4. ΚΛΕΜΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
 5. ΧΩΡΙΣ ΤΟ ONSTAR
Επόμενο
Close

Τον παρόντα διαδυκτιακό τόπο τον διαχειρίζεται η Opel Automobile GmbH, για λογαριασμό της Opel Hellas A.E.E και φιλοξενείται σε ένα διακομιστή που ανήκει στην Opel Automobile GmbH. Η έδρα της Opel Automobile GmbH βρίσκεται στη Γερμανία Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim.

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους πριν χρησιμοποιήσετε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο. Η χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου υποδηλώνει ότι αποδέχεστε τους όρους, ανεξάρτητα από το εάν επιλέξετε να εγγραφείτε στην Opel ή όχι. Αν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, μη χρησιμοποιήσετε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο.

Όροι και Προϋποθέσεις του Διαδικτυακού Τόπου

1. Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το υλικό που περιέχεται στο Διαδικτυακό Τόπο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Opel. Απαγορεύεται η αντιγραφή ή αναπαραγωγή του υλικού, πέραν του βαθμού στον οποίο είναι απαραίτητο για να προβληθεί διαγραμμικά (online). Ωστόσο, μπορείτε να εκτυπώσετε ολόκληρες σελίδες του Διαδικτυακού Τόπου για προσωπική σας χρήση, υπό τον όρο ότι:

(α) τα έγγραφα ή σχετικά γραφικά του Διαδικτυακού Τόπου δεν θα τροποποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο
(β) τα γραφικά του Διαδικτυακού Τόπου δεν θα χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά από το αντίστοιχο κείμενο και
(γ) το σήμα περί πνευματικών δικαιωμάτων, το εμπορικό σήμα ή τυχόν άλλα σήματα της Opel θα εμφανίζονται σε όλα τα αντίγραφα.

Πέραν των όσων ορίζονται ανωτέρω, η Opel μπορεί ανά τακτά διαστήματα να καθιστά δυνατή τη λήψη ταπετσαριών, προφυλάξεων οθόνης και άλλων βοηθημάτων από το Διαδικτυακό Τόπο. Τέτοιες λήψεις καλύπτονται από τους παρόντες όρους.

Κάθε χρήση αποσπασμάτων του Διαδικτυακού Τόπου κατ’ απόκλιση όσων ορίζονται στους παρόντες όρους και για οποιοδήποτε σκοπό απαγορεύεται. Το υλικό στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο έχει σαρωθεί και ελεγχθεί σε όλα τα στάδια δημιουργίας του. Παρά τα ανωτέρω, η Opel συνιστά να εκτελείτε έλεγχο για ιούς πριν από τη χρήση. Η Opel επίσης συνιστά να χρησιμοποιείτε ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από ιούς.

2. Πρόσβαση

Παρότι η Opel προσπαθεί να διασφαλίζει ότι ο Διαδικτυακός Τόπος είναι κανονικά διαθέσιμος 24 ώρες την ημέρα, δεν φέρει ευθύνη αν για οποιονδήποτε λόγο ο Διαδικτυακός Τόπος δεν είναι διαθέσιμος σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

Η πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς ειδοποίηση στην περίπτωση προβλημάτων συστήματος, συντήρησης ή επιδιόρθωσης ή για λόγους που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της Opel.

3. Υλικό και συμπεριφορά επισκεπτών

Εκτός από τις πληροφορίες στις οποίες είναι δυνατή η αναγνώριση της ταυτότητας του προσώπου, που διέπονται από την πολιτική απορρήτου και cookies της Opel, κάθε υλικό που μεταδίδετε ή δημοσιεύετε στο Διαδικτυακό Τόπο θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη αποκλειστικό. Η Opel δεν έχει καμία υποχρέωση αναφορικά με το εν λόγω υλικό. Η Opel και οι εντολοδόχοι της μπορούν ελεύθερα να αντιγράφουν, αποκαλύπτουν, διανέμουν, ενσωματώνουν και χρησιμοποιούν άλλως τα εν λόγω υλικά και δεδομένα, εικόνες, ήχους, κείμενο και άλλα στοιχεία που ενσωματώνονται σε αυτά, για οποιονδήποτε σκοπό.

Απαγορεύεται να δημοσιεύετε ή να μεταδίδετε σε ή από το Διαδικτυακό Τόπο οποιοδήποτε υλικό:

(α) που είναι απειλητικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, απρεπές, ανατρεπτικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, υβριστικό, πιθανό να προκαλέσει φυλετικό μίσος, ρατσιστικό, απειλητικό, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, βλάσφημο, σε καταπάτηση εχεμύθειας ή απορρήτου ή υλικό που μπορεί να προκαλέσει ενόχληση ή προβλήματα ή
(β) για το οποίο δεν έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες και/ή εγκρίσεις ή
(γ) που αποτελεί ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θεωρείται ποινικό αδίκημα, δίνει έναυσμα για αστική ευθύνη ή είναι άλλως αντίθετο στη νομοθεσία ή καταπατά δικαιώματα τρίτων σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου ή
(δ) που είναι τεχνικά βλαπτικό (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων ιών υπολογιστών, λογικών βομβών (logic bombs), δούρειων ίππων (Trojan), σκουληκιών (worms), επιβλαβών στοιχείων, παραποιημένων δεδομένων ή άλλων βλαβερών λογισμικών ή επιβλαβών δεδομένων).

Απαγορεύεται να κάνετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο κακή χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και των προσπαθειών ηλεκτρονικής παρείσφρησης (hacking). Η Opel θα συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές επιβολής της νομοθεσίας και θα τηρεί πλήρως αποφάσεις δικαστικών αρχών που ζητούν από αυτή να αποκαλύψει την ταυτότητα ή να ταυτοποιήσει οποιοδήποτε άτομο που δημοσιεύει υλικό κατά παράβαση όσων ορίζονται στην παρούσα παράγραφο 3.

4. Ακρίβεια πληροφοριών

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν το Διαδικτυακό Τόπο προορίζονται για πελάτες της Opel στην Ευρώπη. Οι διαθέσιμες προσφορές, η τεχνολογία και ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα. Λόγω της φύσης των αλλαγών που εφαρμόζονται στις προδιαγραφές κατά τη διάρκεια ετήσιων ενημερώσεων κ.λπ., τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που εμφανίζονται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο μπορεί να διαφέρουν από τις τελευταίες προδιαγραφές.

Η Opel θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου είναι ακριβές και ενημερωμένο. Ωστόσο, η Opel διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς σχετική ειδοποίηση, των τιμών, των υλικών, του εξοπλισμού, των προδιαγραφών, των μοντέλων και της διαθεσιμότητας.

Μέρος των υπηρεσιών και προϊόντων που περιγράφεται ή εμφανίζεται μπορεί επίσης να είναι διαθέσιμο μόνο σε συγκεκριμένες χώρες ή με επιπρόσθετο κόστος. Η Opel διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές των υπηρεσιών και των προϊόντων οποτεδήποτε και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις ή απώλειες που οφείλονται στην πεποίθηση που διαμόρφωσε κάποιος, βάσει του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου.

Δε θα πρέπει να βασίζεστε στις δηλώσεις που γίνονται στο Διαδικτυακό Τόπο και το υλικό αυτού παρέχεται "ως έχει", χωρίς προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή άλλους όρους οποιουδήποτε είδους. Αντίστοιχα, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Opel σάς παρέχει το Διαδικτυακό Τόπο αναφέροντας ότι δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση, εγγύηση ή άλλους όρους (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και όρων που υπονοούνται από τη νομοθεσία) τα οποία, πέραν των παρόντων όρων, θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή αναφορικά με το Διαδικτυακό Τόπο.

5. Ευθύνη

H Opel και τα στελέχη, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι ή εκπρόσωποί της, δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη οποιουδήποτε ύψους ή για οποιοδήποτε είδος ζημιάς ή απώλειας που μπορεί να προκύψει σε εσάς ή τρίτους [συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων θετικών, αποθετικών ζημιών, ζημιών από κατάπτωση ποινικής ρήτρας ή άλλων σχετικών ζημιών ή απωλειών ή απωλειών εισοδήματος, κερδών, υπεραξίας, δεδομένων, συμβάσεων, χρήσης χρημάτων ή απωλειών ή ζημιών που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με διακοπή λειτουργίας επιχείρησης, και είτε πηγάζουν εξ αδικοπραξίας (ενδεικτικά εξ αμελείας, εκ συμβάσεως ή άλλως)] αναφορικά με το Διαδικτυακό Τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή σε σχέση με τη χρήση, αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου, οποιαδήποτε ιστοσελίδα προς την οποία υπάρχει σύνδεσμος από το Διαδικτυακό Τόπο ή το υλικό αυτών των ιστοσελίδων, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων απώλειες ή ζημιές λόγω ιών που μπορεί να προσβάλουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, λογισμικό, δεδομένα ή άλλη ιδιοκτησία εξαιτίας της πρόσβασης, χρήσης, περιήγησης στο Διαδικτυακό Τόπο από εσάς ή λήψη τυχόν υλικού από το Διαδικτυακό Τόπο ή άλλες ιστοσελίδες προς τις οποίες παρέχονται σύνδεσμοι στο Διαδικτυακό Τόπο. Κανένα σημείο στους ανωτέρω όρους δεν εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της Opel σχετικά με:

(α) θάνατο ή τραυματισμό εξαιτίας αμέλειας της Opel ή

(β) απάτη ή σκόπιμη παραπλάνηση ή

(γ) ευθύνη που δεν μπορεί να εξαιρεθεί ή περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία

Κάθε διένεξη που μπορεί να προκύψει αναφορικά με τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο θα επιλύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Γερμανίας από τα δικαστήρια της Frankfurt am Main, Germany.

Close

Το Opel OnStar βρήκε το κλεμμένο μου αυτοκίνητο μέσα σε 15 λεπτά! #thankyouOnStar

7 Σεπτεμβρίου 2016: Κατά την διάρκεια της νύχτας, διαρρήκτες παραβιάζουν την οικία της κας Legay. Όταν ξυπνά,οι διαρρήκτες είχαν φύγει κλέβοντας το αυτοκίνητο της, ένα Opel Mokka.

Ευτυχώς, θυμάται ότι το αυτοκίνητο της διαθέτει την υπηρεσία βοήθειας εύρεσης κλεμμένου οχήματος του OnStar. Η αναζήτηση ξεκίνησε αμέσως.

Η Βοήθεια Εύρεσης Κλεμμένου Οχήματος είναι ένα μόνο από τα πολλά καινοτόμα χαρακτηριστικά του Opel OnStar.

Close

Χωρίς το OnStar, δεν θα ήμουν εδώ τώρα!

9 Αυγούστου 2016: Μια στιγμή και όλα ανατρέπονται. Ο John είχε ένα επιληπτικό επεισόδιο και χρειαζόταν ιατρική βοήθεια αμέσως. Έχοντας χαθεί στο δρόμο και χωρίς κινητό τηλέφωνο, η τελευταία ελπίδα της Paula είναι η 24ωρη υπηρεσία κλήσης έκτακτης ανάγκης του Opel OnStar.

Ανάγκη άμεσης ιατρικής βοήθειας για εσάς, τους συνεπιβάτες σας ή κάποιον περαστικό; Απλά πατήστε το κουμπί SOS, και ένας σύμβουλος του OnStar θα σας βοηθήσει.

Η 24ωρη Υπηρεσία Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης είναι μόνο ένα από τα πολλά καινοτόμα χαρακτηριστικά του Opel OnStar.

Close

Φύλακας Άγγελος #thankyouOnStar

9 Οκτωβρίου 2015: Η Charlotte Tyson είναι καθοδόν για συνάντηση με έναν από τους φίλους της, όταν εμπλέκεται σε μία μετωπική σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο. Αρχικά, παθαίνει κρίση πανικού. Στη συνέχεια, βρίσκει έναν φύλακα άγγελο. Και τώρα έχει να διηγηθεί μια ιστορία που δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Σε περίπτωση σύγκρουσης και ενεργοποίησης του αερόσακου οι αισθητήρες του αυτοκινήτου ειδοποιούν αυτόματα έναν σύμβουλο της υπηρεσίας OnStar, ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να ενημερώσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αν χρειαστεί.

Η Αυτόματη Απόκριση σε Περίπτωση Σύγκρουσης είναι μόνο ένα από τα πολλά καινοτόμα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Opel OnStar.

Close

Η εμπειρία μου με το Opel OnStar! #thankyouOnStar

3 Μαρτίου 2016: Η Eulalia Serrano οδηγεί το Opel Zafira της στη Μαδρίτη. Σε μια διασταύρωση, ενώ ο δρόμος φαίνεται άδειος, ξαφνικά όλα αλλάζουν! Όμως, μία καθησυχαστική φωνή ακούγεται από το πουθενά.

Σε περίπτωση σύγκρουσης και ενεργοποίησης των αερόσακων, ειδικοί αισθητήρες στο Opel σας ειδοποιούν αυτόματα το κέντρο OnStar. Αμέσως, ο σύμβουλος του OnStar επικοινωνεί μαζί σας φωνητικά, μέσω του συστήματος ανοικτής ακρόασης του αυτοκινήτου, για να αξιολογήσει την κατάστασή σας. Εάν κριθεί απαραίτητο, ο σύμβουλος OnStar εντοπίζει την τοποθεσία σας και στέλνει άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο σημείο που βρίσκεστε.

Η Αυτόματη Απόκριση σε Σύγκρουση είναι μόνο ένα από τα πολλά καινοτόμα χαρακτηριστικά του Opel OnStar.