Φροντίσαμε ώστε το όχημά σας να έχει τις ίδιες επιδόσεις που είχε και πριν την αναβάθμιση, όσον αφορά την οικονομία καυσίμου, την απόδοση και το επίπεδο θορύβου. Ως συνέπεια της ενημέρωσης της μονάδας ελέγχου  του κινητήρα, η μέση κατανάλωση AdBlue®* θα αυξηθεί. Μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού διατίθεται προς το παρόν για τα ακόλουθα οχήματα, δωρεάν:
Vehicle AdBlue ® Tank Size AdBlue ® Consumption Maximum Distance to empty**
Insignia 2.0 CDTI 8 l 2.0 l/1000 km 4000 km

Αφού υπολείπονται 900 χιλιόμετρα πριν η δεξαμενή AdBlue® αδειάσει **, θα λάβετε το συνεχές μήνυμα:

Επανεκκίνηση Κινητήρα προλαμβάνεται σε 900 km.
Σε περίπτωση που λάβατε αυτήν την προειδοποίηση παρακαλούμε συμπληρώστε με τουλάχιστον 5 λίτρα AdBlue®.
Όταν η δεξαμενή έχει εξαντληθεί πλήρως, ο κινητήρας δεν θα επανεκκινηθεί.

* Η κατανάλωση μπορεί να ποικίλει ανάλογα με π.χ. την οδηγική συμπεριφορά και το φορτίο του οχήματος.
** Δοχείο ΑdBlue άδειο =η δεξαμενή πρέπει να εφοδιαστεί πλήρως με το υγρό

Κατανάλωση καυσίμου:

Insignia 2.0 CDTI
Κατανάλωση καυσίμου σε l / 100 km: εντός πόλης 5,8 - 5,5, εκτός πόλης 4,0 - 3,6, μικτός κύκλος 4,7 - 4,3. Εκπομπές CO2 σε g / km: μικτός κύκλος 124 - 114.
Σύμφωνα με τον κανονισμό R (ΕΚ) αριθ. 715/2007 (όπως ισχύει αντίστοιχα).