Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, ορισμένα καινούργια αυτοκίνητα έλαβαν έγκριση τύπου βάσει του κύκλου οδήγησης WLTP "Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure", μία νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμής για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, ο κύκλος οδήγησης WLTP αντικατέστησε πλήρως τον ισχύοντα κύκλο οδήγησης NEDC "New European Drive Cycle" για τα επιβατικά αυτοκίνητα.

 

Ο κύκλος οδήγησης WLTP απαντά στα βασικά σημεία κριτικής του NEDC. Συγκεκριμένα, ο νέος κύκλος οδήγησης WLTP βασίζεται σε συνθήκες πιο κοντά στην καθημερινή ζωή και δεν λαμβάνει υπόψη μόνο τη βασική έκδοση ενός αυτοκινήτου, αλλά και την επίδραση του πρόσθετου προαιρετικού εξοπλισμού.

 

Χάρη στις πιο ρεαλιστικές συνθήκες δοκιμών, η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές ρύπων CO2 που υπολογίζονται βάσει του WLTP είναι, σε πολλές περιπτώσεις, αρκετά υψηλότερες σε σχέση με τις μετρήσεις βάσει NEDC. Η καθημερινή κατανάλωση καυσίμου ενός αυτοκινήτου επηρεάζεται σημαντικά από το προφίλ του οδηγού και τις συνθήκες οδήγησης: κίνηση στην πόλη, σε επαρχιακούς δρόμους ή σε αυτοκινητόδρομους. Με το πρότυπο WLTP, λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές συνθήκες σε μεγαλύτερο βαθμό. Αντί να ανακοινώνονται μόνο οι τιμές "εντός πόλης, εκτός πόλης και μικτού κύκλου" (όπως ορίζονται από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και 692/2008), με βάση ένα, περισσότερο θεωρητικό, προφίλ οδήγησης, με το WLTP προκύπτουν τέσσερις ξεχωριστές τιμές για διαφορετικά, προκαθορισμένα προφίλ οδήγησης (χαμηλό, μεσαίο, υψηλό και εξαιρετικά υψηλό), που βασίζονται σε στατιστικές έρευνες και σε ανάλυση των προφίλ των χρηστών και των μέσων όρων. Επιπλέον, ο κύκλος οδήγησης WLTP είναι πολύ πιο δυναμικός από τον NEDC και περιλαμβάνει μεγαλύτερες επιταχύνσεις, υψηλότερη μέση ταχύτητα και υψηλότερη μέγιστη ταχύτητα.

 

Ωστόσο, βάσει νόμου, απαιτείται ακόμα η δημοσίευση των τιμών κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών ρύπων σύμφωνα με το πρότυπο NEDC. Οι τιμές αυτές προκύπτουν από υπολογισμό βάσει του WLTP και, στη συνέχεια, μετατροπή βάσει του NEDC.