Προκειμένου να μετρηθεί η κατανάλωση καυσίμου ενός αυτοκινήτου και κατά πόσο αυτή συμμορφώνεται με τα αυστηρά όρια εκπομπών ρύπων, όλα τα καινούργια αυτοκίνητα υποβάλλονται σε μια τυποποιημένη διαδικασία δοκιμής. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, ο νέος κύκλος οδήγησης WLTP “Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicle Test Procedure” (WLTP) εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ΕΕ για τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα. Διαδέχτηκε τον κύκλο NEDC "New European Driving Cycle", ο οποίος χρησιμοποιείται από το 1992. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, η δημοσίευση των τιμών που προκύπτουν από τον νέο κύκλο οδήγησης είναι υποχρεωτική για όλους τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε τις πιο σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το WLTP και το πώς διαφέρει από το NEDC, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το πρότυπο EURO 6d-TEMP και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται με τη Real Driving Emissions Prodecure (RDE).

Προηγούμενο
 • WLTP: ΠΙΟ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ.

  Σε σχέση με το ισχύον πρότυπο NEDC, ο νέος κύκλος οδήγησης WLTP λαμβάνει υπ' όψιν συνθήκες που είναι πιο κοντά στην καθημερινή ζωή. Σας επιτρέπει να αξιολογείτε καλύτερα την ημερήσια κατανάλωση.

Επόμενο
Προηγούμενο
 • ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ WLTP;

  Ο κύκλος οδήγησης WLTP αποτελείται από διάφορες φάσεις, οι οποίες βασίζονται σε προφίλ καθημερινής οδήγησης οδηγών από όλο τον κόσμο. Σε σύγκριση με το NEDC, είναι πιο δυναμικός, έχει λιγότερες στάσεις και μεγαλύτερη διάρκεια στις υψηλές ταχύτητες, ώστε να αντιπροσωπεύει σωστότερα τις σημερινές οδηγικές συνθήκες.

   

  Κάθε συνδυασμός κινητήρα/κιβωτίου ταχυτήτων ενός μοντέλου δοκιμάζεται με τον πιο οικονομικό, καθώς και με τον πιο ενεργοβόρο εξοπλισμό. Η εισαγωγή του κύκλου οδήγησης WLTP έχει ως αποτέλεσμα τη δημοσίευση αυξημένων τιμών κατανάλωσης και εκπομπών CO2, ωστόσο οι τιμές αυτές είναι πιο κοντά στις πραγματικές.

Επόμενο
 • Βάσει των νέων προτύπων εκπομπών ρύπων, ξεκινώντας από το Euro 6d-TEMP, στο μέλλον θα πρέπει οι δημοσιευμένες τιμές εκπομπών ενός αυτοκινήτου να επιβεβαιώνονται υπό αυστηρότερες συνθήκες δοκιμών. Αυτό σημαίνει ότι τα όρια για τις τιμές οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) και τις εκπομπές σωματιδίων θα πρέπει, όχι μόνο να τηρούνται κάτω από τις εργαστηριακές συνθήκες δοκιμής του WLTP, αλλά και να επαληθεύονται με καθημερινές δοκιμές.

   

  Για αυτό, η διαδικασία δοκιμής RDE "Real Driving Emissions" δεν προϋποθέτει έναν σταθερό οδηγικό κύκλο. Η απόσταση, η επιτάχυνση, η εξωτερική θερμοκρασία, ο άνεμος και οι κυκλοφοριακές συνθήκες μπορούν να προσαρμοστούν ελεύθερα, μέσα στα συγκεκριμένα πλαίσια.

Close

The Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) was introduced on September 1st, 2017 for new vehicle types. 12 months later it became binding for all passenger cars and thus succeeded the previously used New European Driving Cycle (NEDC). While it is still a lab test, WLTP was introduced with the intention of providing customers with fuel consumption data closer to real driving behaviour and creating a new level of transparency.


WLTP takes into account:

 • More realistic driving dynamics and external temperature
 • Greater test distance
 • Higher average and maximum speeds
 • Less holding times
 • More braking and acceleration

 

Optional equipment also has an impact on figures determined using the WLTP driving cycle.
You can find the WLTP values for the Opel vehicle of your interest in the Configurator.

Close

Η "Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων" WLTP τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2017, για όλα τα νέα μοντέλα. 12 μήνες μετά, έγινε υποχρεωτική για όλα τα επιβατικά οχήματα, αντικαθιστώντας τον "Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης" NEDC. Το πρότυπο WLTP εισήχθη με στόχο την παροχή πιο ρεαλιστικών δεδομένων κατανάλωσης και τη δημιουργία ενός νέου επιπέδου διαφάνειας.

Πλέον λαμβάνονται υπ' όψιν τα εξής:

- Πιο ρεαλιστικές δυναμικές συνθήκες οδήγησης και εξωτερικές θερμοκρασίες
- Μεγαλύτερες αποστάσεις στις δοκιμές
- Υψηλότερη μέση και μέγιστη ταχύτητα
- Μικρότερες στάσεις
- Περισσότερα φρεναρίσματα και επιταχύνσεις

Η επίδραση του προαιρετικού εξοπλισμού παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στο WLTP. Μπορείτε να βρείτε τις τιμές WLTP για το μοντέλο Opel της επιλογής σας στον Διαμορφωτή.