ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΟΧΗΜΑΤΑ OPEL - ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ.

Κατά τη σχεδίαση των πρωτότυπων οχημάτων Opel, τα όνειρα όχι μόνο επιτρέπονται αλλά αντιθέτως ενθαρρύνονται. Όμως, τα όνειρα αυτά πρέπει να μπορούν να μεταμορφωθούν σε πραγματικότητα και μάλιστα με εύλογο κόστος.