Skip To Content
Νομικές Πληροφορίες

Σημειωση νομικου περιεχομενου

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος (ο "Διαδικτυακός τόπος") λειτουργεί με ευθύνη της Opel Automobile GmbH, εταιρείας συσταθείσας σύμφωνα με τη νομοθεσία της Γερμανίας και εδρεύουσας στη διεύθυνση Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Γερμανία, για λογαριασμό του ομίλου συνδεδεμένων εταιρειών που διανέμουν οχήματα μάρκας Opel στην Ευρώπη ("Opel").

 

Πριν χρησιμοποιήσετε τον παρόντα Διαδικτυακό τόπο, διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους. Χρησιμοποιώντας τον παρόντα Διαδικτυακό τόπο, αποδέχεστε τους παρόντες όρους, ανεξαρτήτως του εάν επιλέξετε να εγγραφείτε στην Opel. Εάν δεν αποδέχεστε τους παρόντες όρους, μην χρησιμοποιήσετε τον παρόντα Διαδικτυακό τόπο.

Ειδοποιήσεις

Σκοπός των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα είναι να παρέχουν όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα και τεκμηριωμένα στοιχεία. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιήσουμε ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση αλλαγές στις τιμές, στα υλικά, στον εξοπλισμό, στις προδιαγραφές, στα μοντέλα και στη διαθεσιμότητα.
Ορισμένες διασυνδέσεις (link) που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο μπορεί να οδηγούν σε διαδικτυακούς τόπους που παρέχονται από ανεξάρτητους ιδιοκτήτες διαδικτυακών τόπων. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται εκεί αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών του εκάστοτε διαδικτυακού τόπου. Η Opel δεν αναλαμβάνει τον έλεγχο ή την ευθύνη για το περιεχόμενο ανεξάρτητων διαδικτυακών τόπων, ενώ παρέχει αυτές τις διασυνδέσεις στους χρήστες προς εξυπηρέτησή τους.

Όροι και προϋποθέσεις διαδικτυακού τόπου

1. Πνευματική Ιδιοκτησία

 

Όλα τα υλικά στον παρόντα Διαδικτυακό τόπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Opel. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή των υλικών, παρά μόνο στο βαθμό που κάτι τέτοιο απαιτείται για τη διαδικτυακή προβολή τους. Ωστόσο, μπορείτε να εκτυπώνετε ολοκληρωμένες σελίδες του Διαδικτυακού τόπου σε έντυπη μορφή για προσωπική σας χρήση, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) να μην τροποποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε έγγραφα ή σχετικά γραφικά στοιχεία του Διαδικτυακού τόπου
(β) να μην χρησιμοποιούνται οποιαδήποτε γραφικά στοιχεία του Διαδικτυακού τόπου ξεχωριστά από το αντίστοιχο κείμενο, και
(γ) να εμφανίζονται σε όλα τα έντυπα αντίγραφα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το εμπορικό σήμα της Opel ή άλλες ειδοποιήσεις.

 

Με την επιφύλαξη του γενικού χαρακτήρα των ανωτέρω, η Opel δύναται κατά καιρούς να σας παρέχει τη δυνατότητα να κάνετε λήψη ταπετσαριών (wallpaper), προγραμμάτων προφύλαξης οθόνης (screen saver) και άλλων χρήσιμων υλικών από τον Διαδικτυακό τόπο. Η ως άνω λήψη καλύπτεται από τους παρόντες όρους.

 

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε χρήση των αποσπασμάτων του Διαδικτυακού τόπου, παρά μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Τα υλικά στον παρόντα διαδικτυακό τόπο έχουν εξεταστεί και ελεγχθεί προσεκτικά σε όλα τα στάδια παραγωγής. Παρά ταύτα, η Opel συνιστά να πραγματοποιείτε έλεγχο για ιούς πριν τη χρήση. Η Opel συνιστά επίσης να χρησιμοποιείτε ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από ιούς.

 

2. Σύνδεση στον Διαδικτυακό τόπο

 

Εάν επιθυμείτε να παρέχετε μια διασύνδεση προς τον Διαδικτυακό τόπο, αυτή πρέπει να οδηγεί στην αρχική σελίδα της Opel.

 

3. Πρόσβαση στις Υπηρεσίες

 

Αν και η Opel καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίζει ότι ο Διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος 24 ώρες την ημέρα, η Opel δεν φέρει καμία ευθύνη εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο Διαδικτυακός τόπος δεν είναι διαθέσιμος οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

 

Η πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο δύναται να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης του συστήματος, συντήρησης ή επισκευής ή για λόγους πέραν του ελέγχου της Opel.

 

4. Υλικό και συμπεριφορά χρηστών

 

Εκτός από τις προσωπικά ταυτοποιήσιμεςπληροφορίες που διέπονται από την Πολιτική Απορρήτου της Opel, οποιοδήποτε υλικό που μεταδίδετε ή δημοσιεύετε στον Διαδικτυακό τόπο θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη ιδιωτικό. Η Opel δεν έχει ουδεμία υποχρέωση αναφορικά με το εν λόγω υλικό. Η Opel και οι εξουσιοδοτημένοι φορείς της έχουν το δικαίωμα να αντιγράφουν, να γνωστοποιούν, να διανέμουν, να ενσωματώνουν ή να χρησιμοποιούν με άλλον τρόπο το εν λόγω υλικό και τα δεδομένα, τις εικόνες, τους ήχους, το κείμενο και άλλα στοιχεία που είναι ενσωματωμένα σε αυτό για οποιονδήποτε σκοπό.

 

Απαγορεύεται να δημοσιεύετε ή να μεταδίδετε στον Διαδικτυακό τόπο ή από αυτόν οποιοδήποτε υλικό, το οποίο:

(α) είναι απειλητικό, συκοφαντικό, άσεμνο, ανάρμοστο, στασιαστικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, καταχρηστικό, ρατσιστικό, σκανδαλώδες, δυσφημιστικό, βλάσφημο, δύναται να υποκινήσει φυλετικό μίσος, παραβιάζει την εμπιστοσύνη, παραβιάζει την ιδιωτικότητα ή δύναται να προκαλέσει ενόχληση ή αναστάτωση, ή
(β) για το οποίο δεν έχετε εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες ή/και εγκρίσεις, ή
(γ) συνιστά ή παροτρύνει συμπεριφορές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ποινικό αδίκημα, να θεμελιώσουν αστική ευθύνη, ή αντίκεινται με άλλο τρόπο στο νόμο ή παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, ή
(δ) είναι τεχνικά επιβλαβές (περιέχοντας, μεταξύ άλλων, ιούς υπολογιστή, λογικές βόμβες, δούρειους ίππους, ιούς τύπου worms, επιβλαβή στοιχεία, κατεστραμμένα δεδομένα ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ή επιβλαβή δεδομένα).

 

Δεν επιτρέπεται να κάνετε κατάχρηση του Διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της εισβολής (hacking).
Η Opel θα συνεργάζεται πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή με οποιοδήποτε δικαστήριο που ζητά από την Opel να αποκαλύψει την ταυτότητα ή να εντοπίσει οποιονδήποτε δημοσιεύει υλικό κατά παράβαση της παρούσας παρ. 4.

 

5. Ακρίβεια Πληροφοριών

 

Οι πληροφορίες στον παρόντα διαδικτυακό τόπο απευθύνονται στους πελάτες της Opel. Η Opel θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίζει ότι τα περιεχόμενα του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι ακριβή και ενημερωμένα. Ωστόσο, λόγω της φύσης των αποθεμάτων οχημάτων και των αλλαγών που πραγματοποιούνται στις προδιαγραφές των οχημάτων στη διάρκεια των ετήσιων ανανεώσεων μοντέλων κ.λπ., τα προϊόντα που εμφανίζονται στον παρόντα Διαδικτυακό τόπο ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανανεωμένες προδιαγραφές. Ορισμένα από τα στοιχεία εξοπλισμού που περιγράφονται ή εμφανίζονται ενδέχεται να είναι διαθέσιμα μόνο σε ορισμένες χώρες ή μόνο με επιπλέον κόστος. Συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν μαζί με τον Διανομέα οποιαδήποτε ρητά απαιτούμενα χαρακτηριστικά του οχήματος τη στιγμή της παραγγελίας. Η Opel διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις των προδιαγραφών των προϊόντων ανά πάσα στιγμή και δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για απαιτήσεις ή ζημίες που τυχόν θα προκύψουν λόγω χρήσης των περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου.

 

Δεν πρέπει να βασίζεστε σε οποιεσδήποτε δηλώσεις που πραγματοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο, και το υλικό στον διαδικτυακό τόπο παρέχεται "ως έχει", χωρίς οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή άλλους όρους οποιουδήποτε είδους. Συνεπώς, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Opel σας παρέχει τον διαδικτυακό τόπο με βάση το ότι η Opel εξαιρεί όλες τις δηλώσεις, εγγυήσεις και προϋποθέσεις ή άλλους όρους (όπως μεταξύ άλλων οποιεσδήποτε εννοούμενες προϋποθέσεις του νόμου) που δύναται να ισχύουν αναφορικά με τον διαδικτυακό τόπο, εξαιρουμένων των παρόντων όρων.

 

6. Ευθύνη

 

Η Opel και τα στελέχη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποί της αποκλείουν οποιαδήποτε νομική ή άλλη ευθύνη για απώλειες ή ζημίες οποιουδήποτε ύψους ή είδους που δύναται να υποστείτε από τρίτο πρόσωπο (όπως, μεταξύ άλλων, οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ποινικές ή αποθετικές απώλειες ή ζημίες, ή απώλεια εισοδήματος, κερδών, υπεραξίας, δεδομένων, συμβάσεων, χρήσης χρηματικών πόρων, ή απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτήν, και είτε προκαλούνται λόγω υπαιτιότητας, (όπως μεταξύ άλλων) αμέλειας, σύμβασης ή άλλως) σε σχέση με τον Διαδικτυακό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης του Διαδικτυακού τόπου, οποιωνδήποτε διαδικτυακών τόπων που συνδέονται με τον Διαδικτυακό τόπο ή του περιεχόμενου υλικού των εν λόγω διαδικτυακών τόπων, όπως, μεταξύ άλλων, απώλεια ή ζημία λόγω ιών που δύναται να μολύνουν τον υπολογιστή, το λογισμικό, τα δεδομένα ή άλλη ιδιοκτησία σας στο πλαίσιο της πρόσβασης, χρήσης ή περιήγησής σας στον Διαδικτυακό τόπο ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού από τον Διαδικτυακό τόπο ή άλλους διαδικτυακούς τόπους που σχετίζονται με τον Διαδικτυακό τόπο. Καμία διάταξη των παρόντων όρων δεν αποκλείει και δεν περιορίζει την ευθύνη της Opel για:

(α) θάνατο ή σωματικό τραυματισμό που προκαλείται από αμέλεια της Opel,

(β) απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση,

(γ) οποιαδήποτε ευθύνη, η οποία δεν δύναται να αποκλειστεί ή να περιοριστεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

7. Ισχύον Δίκαιο και Αρμόδια Δικαστήρια


Οποιαδήποτε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει αναφορικά με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο θα επιλύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Γερμανίας από τα δικαστήρια της Φρανκφούρτης στη Γερμανία.

 

27 Μαρτίου 2012