Η Opel Automobile GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να επικαιροποιήσει τις προαναφερόμενες λειτουργικές περιγραφές και δε φέρει ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται εδώ. Τα αποτελέσματα της δοκιμής των επιμέρους τηλεφώνων αντιστοιχούν στην ειδική έκδοση του λογισμικού και των οχημάτων που ελέγχθηκαν. Μια διαφορετική έκδοση του λογισμικού ή του έτους κατασκευής θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα της συμβατότητας.